Hør om Temprana Refleksterapi

Temprana Refleks - & Hjemmetræning Information

Download her

Temprana brochure

Temprana Refleksterapi uddannelse 2019

Genoptrænings- og Hjemmetræningsmetode 

klik ker  www.temprana.org

Danske studerende tilbydes direkte undervisning fra Lone Sorensen

Datoer og eksamen 2019

 

 Modul 1:  / Hjernens anatomi – Hjernestimulation for hjerneskade, 18-19-20-21-22 jan.


Modul 2:  / Hjernestimulation for gentetisk og ikke genetisk Syndrom, 6-7-8-9-10 marts.


Modul 3:  / Program for Psykiske sygdomme, 8-9-10-11-12 maj. 


Modul 4:  / Program Skole – Indlæring dysfunktionner, 9-10-11-12-13 aug.


Modul 5:  / Hjemmetræningsmodel, 24-25-26-27-28 nov.

Eksamen: seneste afleveringsdato: marts 2020

SIDSTE TILMELDINGSFRIST og betaling af depositum kr. 7300 (980€) senest 1. nov. 2019

Øvrig betaling
Modul 1-2-3-4-5, kr. 7300 (980 €) senest 4 uger før hvert modul påbegyndes.

Ønsker du at betale hele kurset kontant senest den 1 nov., fratrækkes 10% af det totale beløb: Kr. 43.800-4.380 = kr. 39.420

Tilmelding til Lone Sorensen sorensensistem@gmail.com

Eller ring eller skriv til Anne-Dorte Wæver på:
Telefon: 2728 7335
Mail: adw@skolenforrefleksterapi.dk

www.skolenforrefleksterapi.dk

 

Betaling:

Bank oplysninger:

BBVA

Adresse of the Bank: Guipuzcoa 110, 08020 Barcelona, Spain.

IBAN: ES88 0182 1029 61 0208515694

SWIFT: BBVAESMMXXX

Accountholder : IRFI, Lone Sorensen, sl

 

Internationalt Institut for Refleksterapi Lone Sorensen SL

Pons i Subira 5, 08005 Barcelona, Spanien

E-mail: sorensensistem@gmail.com

http://www.internationalreflexology.com/reflexologiafacial/da/


Følg med på FACEBOOK    klik her:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001523637398

 

 Temprana Refleksterapi- Genoptrænings- og Hjemmetræningsmetode  

klik her www.temprana.org

Temprana Refleksterapi er et hjernebaseret behandlingskoncept, sammensat af forskellige refleksologiskemetoder; ansigtsrefleksterapi, neurologisk fodrefleksterapi, håndrefleksterapi, muskelrefleksterapi og BrainGym.

Metoden Lone Sorensen anvender er baseret i forskellige Mikrosystemer med videnskabelige undersøgelser bag; Dr. Yamamoto (YNSA), Japan, Dr. Castillo Morales, Argentina, Dr. Wong, USA, Dr. Chau, Vietnam, Maria Perez, Argnetina, Dr. J. Bossy, Frankrig.

Desuden kostvejledning/kosttilskud målrettet til den enkelte patient.

Refleksterapi er at behandle punkter og zoner forskellige steder på kroppen og dermed stimulere reflekser til hjernecentre og kemiske processer, hormonsystem, blodkredsløb, organer og muskler, som via centralnervesystemet har tilknytning til de forskellige nævnte organer/processer.

Således er det muligt at træne kroppens funktioner til at fungere optimalt i forhold til det enkelte menneskes situation.

Brain Gym er et bevægelsesprogram, som stimulerer kroppen til at danne nye nerveforbindelser. I tilfælde af at patienten ikke selv kan udføre bevægelserne,udføres disse af familie, hjælper eller terapeut.

Kostvejledning er oplysninger om mad, aminosyrer, fedtstoffer, vitaminer samt mineralers funktion i forbindelsemed hjerneskader, autisme og syndromer, mentalelidelser og andre kroniske sygdomme.

Konceptet er udviklet af Lone Sørensen, dansk zoneterapeut, kinesiologog akupunktør, der siden1978 har arbejdet med hjerneskadede børn og voksne i Danmark, Sydamerika og Oman.

Temprana Refleksterapi & Genoptræning er anvendt i Danmark, Polen, Bosnia, Slovenien, England, Spanien, Japan og Oman.

Hvordan virker Temprana Refleksterapi?

Det centralenervesystem er dynamisk, dvs. det er ikke fastlåst i et mønster, men  ændrer sig efter vilkårene. Det er fleksibelt og altid igang med at danne nye neuronnetværk. Ligeledes besidder hjernen en visplasticitet, dvs. evnen til ændringer i neurale forbindelser, som kan påvirkes positivt ved at stimulere intensivt med Refleksterapi.

Denne fantastiske evne til regeneration og tilpasning kommer os til gode og hjælper os til at opnå forbedringer ved stimuleringmed Refleksterapi, når de helt rigtige reflekspunkter og zoner sættes sammen individuelt til den enkelte patient. Det er kun muligt, hvis den professionelle terapeut har den nødvendige videnom hjernens, centralnervesystemets og kroppens funktioner og de rette værktøjer i form af terapeutiske avancerede metoder.

Hvem henvender Temprana Terapi sig til?

Temprana Terapi er en velegnet stimulering til børn og voksne med alle typer handicap samt til kroniske sygdomme. I alle tilfælde er der tale om en individuel behandling.

Eksempelvis kan nævnes:

Medfødt hjerneskade, f.eks. iltmangel under fødslen eller misdannelse Senhjerneskade, f.eks. tumor eller ulykke

Manglende muskeltonus

Alle typer syndromer, f.eks. Down, Soto eller Jakobs syndrom. Alle typer syndromer af ikke genetisk art

Traumatisk cerebral (hjerneskade), f.eks. efter kraniebrud, Neurologiske lidelser, Mentale lidelser

A.D.H.D

Epilepsi

Lidelser i hypofyse/hypothalamus eller andre hormonelle sygdomme. Multipel Sklerose (MS), Parkinsons sygdom

Alzheimers sygdom, Demens

Kemiske ubalancer, f.eks. sukkersyge Autisme

Indlærings– og adfærdsmæssige problemer

m.m.

Undervisningen er opbygget således, at den enkelte elev får det nødvendige værktøj til at kunne sammensætte en effektiv og præcis behandlingsplan, og/eller forberede et forældre-/familiekursus til en sygdomssituation eller dysfunktion indenfor ovenfor nævnte kategorier.

Under uddannelsesforløbet skal den enkelte elev behandle en familie med et handicappet barn/voksen eller anden kronisk sygdom, dels for at få praktiske erfaringer under vejledning, dels for at kunne beskrive til afsluttende eksamen.

Det er tillige muligt at vælge en patient, som behandles af dig i egen klinik / eller i patientens hjem / institution som eksamensopgave. (Idet der kan være situationer, hvor det ikke er muligt, at en familie er i stand til at behandle i hjemmet).

Uddannelsen indeholder undervisning i følgende:

AvanceretAnsigtsrefleksterapi, Neurologisk fod- og håndrefleksterapi til hjerneskader/dysfunktioner/syndromer/ Indlærings- og mentale problemer.

Muskelstimulation

2 forskellige typer hjernebevægelsesteknik; Brain Gym, Bali Gym ialt 56 forskellige bevægelser.

Hjernens anatomi

Centralnervesystemet Neuro-anatomi, Neurologi

Sygdomslære: Syndromer, hjerneskader, kroniske og mentale sygdomme m.m

Pædagogisk metode til:

Behandling af handicappede børn/voksne og/eller kronisk syge Undervisning af forældre/familie

Opbygning af forældre-/familiekurser

Opbygning af behandlingsplan til brug i egen klinik Journalføring

Journalføring til brug for opbygning af behandlingsplan og /eller forældre/familiekurser.

Kosttilskud

Sidste nye erfaringer....

Temprana Refleksterapi rundt omkring .....

Temprana Refleksterapiuddannelse

Tale om Temprana Refleksterapi Lone Sorensen

Kurser Refleksterapi er godkendt af RAB samt af:

Lone Sorensen, P00124, er godkendt som udbyder af uddannelse af den amerikanske Zoneterapi Certification Board. 

Godkendt og Co-sponsoreret af North Carolina Zoneterapi Association og Center for Healing Art, NCBTM.

EEUU Godkendt af DDZ, Danmark.

Godkendt af AOR, Storbritannien.

Godkendt af Federation for Holistisk Terapeuter (FHT) UK. 

Godkendt af Irske Zoneterapeuter 'Institute (IRI).
Trademark Registration No 003701752 af 31/10005

Refleksterapi i Oman

Internationalt Institut for Refleksterapi Lone Sorensen SL

Pons i Subira 5, 08005 Barcelona, Spanien

E-mail: sorensensistem@gmail.com

http://www.internationalreflexology.com/reflexologiafacial/da/

 

Kontakt i Danmark:

Ring eller skriv til Anne-Dorte Wæver på:
Telefon: 2728 7335
Mail: adw@skolenforrefleksterapi.dk

www.skolenforrefleksterapi.dk